- Ikke foto forfra

Morten Harkets manager vet ikke hvor fotobetingelsene i Brønnøysund kommer fra.

Spesielle fotoregler Kan Morten Harket fotograferes rett forfra? BAnetts journalist valgte en skrå vinkel.   Foto: Nicolai Stensland Szewczyk

Kultur

De fleste band og artister har regler og krav de stiller med når de reiser rundt og holder konserter på festivaler og andre arenaer i både i Norge og utlandet. De fleste er vel kjent med artistenes såkalte "rider", som gir et sett med regler for hva artistene krever i forhold til alt fra logistikk, utstyr på scene til bespisning og drikke. Her er det som regel også retningslinjer for fotografering og filming.

Ikke lov forfra

Da journalistene fra BA og HA møtte til pressebriefing torsdag, fikk de beskjed om at fotografering kun var tillatt i løpet av de tre første sangene på Morten Harket-konserten. Rootsens pressesjef Dagfinn Torgersen presiserte imidlertid at det ikke var lov til å fotografere Morten Harket forfra, kun fra sidene.

- Er dette en regel fra Rootsfestivalen?

- Nei, dette kommer fra managementet hans, sier Torgersen.

Men Morten Harkets manager Harald Wiik avviser overfor BAnett at det eksisterer slike fotobetingelser.

- Det er helt ukjent for meg. Det har verken han eller vi gitt beskjed om, sier Wiik.

Han tar ansvaret for rideren - listen over krav og bestemmelser for artisten som sendes festivalarrangørene i forkant av konserten - men utelukker ikke at en misforståelse kan ha sneket seg inn.

- Jeg har folk under meg og kan jo ikke utelukke at noen kan ha skrevet det inn, men hvis en slik beskjed er gitt herfra så er det en misforståelse. Morten Harket har blitt fotografert forfra utallige ganger de siste 30 årene, og det er ingen grunn til at man ikke skal kunne gjøre det fortsatt, sier Wiik.

- Sjelden

Når BAnett spør presseansvarlig Dagfinn Torgersen om hvem som hadde gitt forbud mot fotografering av Harket rett forfra, henviser han til turneledelsen.

- Den beskjeden har jeg fått fra turneledelsen og artistansvarlig, uten at jeg husker hvem det var, sier Torgersen.

Ansvarlig redaktør Matti Riesto i Brønnøysunds Avis sier avisen sjelden møter krav om hvordan artister skal fotograferes.
- Noen ganger ønsker artistene fotografering kun på visse deler av konserten, ofte de tre første sangene, og det forholder vi oss til. Dette er første gang vi møter et ønske om hvilken vinkel man ønsker å bli fotografert i. Generelt ønsker vi færrest mulig begrensninger når vi jobber journalistisk, men når det er sagt så gikk det greit å dekke Harket-konserten uten å bryte med dette ønsket.