Slik kan 615.000 kulturkroner bli fordelt til lag og foreninger

Kulturkonsulent Magnar Solbakk har prioritert årets kulturmidler.

Kulturkonsulent Magnar Solbakk i Brønnøy kommune har innstilt på hvordan 615.000 kulturkroner til lokale lag og foreninger. Driftsutvalg I tar stilling til innstillingen tirsdag.  Foto: Matti Riesto

Kultur

Driftsutvalg I i Brønnøy skal tirsdag ta stilling til kommunedirektørens innstilling i de fem sakene om tildeling av kulturmidler til friluftsliv, idrett, lokale kulturbygg, musikk, teater kunst m.m. og nærmiljøanlegg.