Vega kartlegger kulturminner og trenger hjelp

Vega kommune oppfordrer innbyggerne til å komme på banen i kartleggingen av kulturminner i kommunen.

Margrethe Wika, Andre Møller og Ina Andreassen utgjør en arbeidsgruppe som skal synliggjøre og bevisstgjøre kulturminnene i Vega kommune. Nå trenger de innbyggernes hjelp.  Foto: Lena Rakvaag

Kultur

I Vega kommune er det nylig opprettet en arbeidsgruppe som skal synliggjøre og bevisstgjøre kulturminnene i kommunen. De oppfordrer innbyggere og andre interesserte til å komme med forslag til nye steder, og til hvordan opplevelsene kan tilgjengeliggjøres for andre.