I fakkeltog fra Framheim

Når lysene skal tennes på julegrana i sentrum av Vik, er det tradisjon tro fakkeltog fra ungdomshuset.
Kultur

Barn og voksne deltok i toget fra Framheim, gjennom Bygdetunet og til plassen foran det tidligere lensmannskontoret. Alle faklene i toget lyste opp før det ble laget et stort bål av fakler ved julegrana. Skolekorps med forsterkninger spilte julesanger og folk gikk i to ringer rundt julegrana.