Kommunen ber pårørende om hjelp for å få de eldste vaksinert

Brønnøy kommune tilbød koronavaksine til alle sine innbyggere over 85 år på tekstmelding onsdag. Bare en femtedel svarte på meldingen.

Presseansvarlig Stig Arve Høyvik, koordinator Jørn Georg Johansen, assisterende helse- og omsorgssjef Tonje Johansen og ledende helsesykepleier Torunn Borgen Gladsø har jobbet på spreng den siste tiden for å klargjøre til storstilt vaksinering i Brønnøy. Nå ber de om hjelp fra pårørende for å få kontakt med kommunens eldste.  Foto: Bård Pedersen

New Articles

Brønnøy kommune startet vaksinering av sine innbyggere i forrige uke på sykehjemmet. Det ble samtidig opplyst at den øvrige befolkningen får varsel med tilbud om vaksinering på tekstmelding. Dette har imidlertid ikke gått helt knirkefritt.

- For at ingen doser med vaksine skal gå tapt, er det viktig at meldingene besvares slik at folk møter til oppsatt time. Det er viktig å tenke på at man også må møte for dose to etter tre uker. Ingen er vaksinert før dose to er satt. Onsdag 13. januar ble det sendt ut en melding til alle eldre i kommunen over 85 år i Brønnøy for å tilby vaksine. Svarresponsen på denne meldingen var på bare 21 prosent. Vi har derfor grunn til å tro at mange ikke får til å svare. Derfor ber kommunen om at flere bistår i denne dugnaden, skriver kommunen i en pressemelding torsdag.

Brønnøy kommune ønsker at pårørende, nærstående, venner, naboer av eldre over 85 hjelper til.

- Dersom du kjenner en person over 85, så er det både fint - og viktig - at man hjelper til med å få lest og besvart meldingen. Da vet vi at vi har digital kontakt med personen og at denne får anledning til å motta vaksine. Dersom det av en eller annen årsak ikke er mottatt melding, kan vedkommende ta kontakt med Brønnøy kommune for å gjøre videre avtale, står det i pressemeldingen.

En leser kontakter imidlertid BAnett torsdag ettermiddag fordi han reagerer på måten kommunen kontakter sine eldste på. Innringeren peker på at hans egen mor er over 90 og at hun har en telefon som ikke har internett eller mail. For å besvare kommunens SMS må man nemlig trykke på en lenke som man får i SMS-en og bekrefte vaksinasjonen digitalt over en nettside. Dette får altså ikke innringerens mor gjort på grunn av manglende utstyr, og sønnen sier han ikke har fått svar hos kommunen på hvordan dette skal løses i stedet.

BAnett har spurt presseansvarlig Stig Arve Høyvik hvordan kommunen mener de som ikke har tilgang på internett via telefonen skal svare kommunen på forespørslene, og hvorfor man ikke har valgt å gjøre det mulig å svare på SMS eller at kommunen simpelthen ringer de aller eldste og spør.

- Kommunen har en ambisjon om å nå alle innbyggerne i kommunen gjennom meldingssystemet. I aldersgruppen 85 år og oppover er vi forberedt på at vi må ta kontakt med den enkelte. Det er noen som bare har fasttelefon eller som ikke har internett. Det positive er at siden BA la ut saken for en time siden, har vi allerede kommet opp i en svarprosent på over 35 prosent. I tillegg har noen kontaktet kommunen. Så vi ser at vi får hjelp fra pårørende og nærstående. Så det hjelper på veldig, og det er vi takknemlige for. Vi har nå fått avtaler som dekker de dosene som kommunen har fått tildelt. Og det er hele tiden det overordnede målet, sier Høyvik.

Siste: Klokken 14.25 torsdag opplyser Høyvik at over 50 prosent av de over 85 har svart.

Det presiseres at koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering for vaksinasjon, med de øverste prioriterte først:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper, se omtale nedenfor
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper, se omtale nedenfor
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og
  Enkelte personer med høy risiko 18-64 år (se tilstander merket* i listen over)
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år