Lærerorganisasjoner kritiserer ny matteeksamen

Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag ber om at det kun gjøres mindre endringer i eksamenene i matematikk for dette skoleåret. De savner en faglig diskusjon.
New Articles

Ifølge Aftenposten kommer organisasjonene med kritikken i et brev til Kunnskapsdepartementet. De mener det er «svært uheldig å gjøre endringer i eksamensordningene uten gode faglige diskusjoner og reell mulighet til medvirkning og innflytelse i forkant».