Sp gir penger til Trollfjell geopark i forslag til budsjett

Senterpartiet vil sette av tre millioner til geoparkene i statsbudsjettet.

Senterpartiet vil sette av tre millioner kroner til tre geoparker i sitt forslag til alternativt statsbudsjett. En av de tre geoparkene er Trollfjell Geopark.   Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

New Articles

Trollfjell Geopark, som omfatter Leka og Sør-Helgeland, er en av Norges tre UNESCO Globale Geoparker. Regjeringen hadde ikke funnet plass til finansiering av geoparkene i sitt forslag til statsbudsjett.


Trollfjell Geopark er tatt ut av statsbudsjettet

– Vi har mye kontakt med politikere om dagen, sier daglig leder Magne Ekker.


Alternativt budsjett

Senterpartiet legger i sitt alternative statsbudsjett inn tre millioner til geoparkene. De andre to ligger i Nord–Trøndelag og Telemark.

– Med disse midlene ønsker vi å sikre at geoparkene har en sikkerhet for finansieringen, slik at de kan forbli del av det globale geoparknettverket, sier stortingsrepresentant Willfred Nordlund fra Senterpartiet i en pressemelding.

Nordlund peker videre på at områdeutmerkelsen Global Geopark gitt av UNESCO henger høyt, og sier det er viktig å bidra til videre aktivitet og utvikling.

– Senterpartiet ser geoparkenes betydning for lokal verdiskaping, og da særlig innen områder som stedsutvikling, reiselivsutvikling og kunnskapsspredning, sier Nordlund. Dette har blitt spilt inn til oss fra daglig leder i Trollfjell Geopark, og dette er noe vi tar på alvor.

Høythengende status

Nordlunds partifelle Kari Anne Bøkestad Andreassen, fylkesordfører i Nordland, er glad for at Senterpartiet prioriterer disse midlene i sitt budsjett. Gjennom Sør-Helgeland regionråd var hun delaktig i opprettelsen av geoparken i sin tid, og har også fulgt prosessen med UNESCO-godkjenning.

– Å få denne statusen var et trangt nåløye å komme gjennom, desto viktigere er det at sentrale myndigheter tar sin del av ansvaret i ettertid, sier Bøkestad Andreassen.

– Geoparkene brukes som læringsarena, og de blir stadig mer synlige i lokal reiselivssatsing og næringsutvikling. De har stor internasjonal interesse, både som reisemål og gjennom større samarbeidsprosjekt, og det er etter vårt syn helt feil å la dem i stikken nå, mener Andreassen.

Willfred Nordlund sier han er helt uenig i ordlyden i regjeringens statsbudsjett som sier at geoparkene bør innrette seg slik at de driver lønnsomt:

– Geoparker, i likhet med Verdensarvsteder og Nasjonalparker, kan vanskelig driftes etter markedsøkonomisk modell. Senterpartiet mener geoparkenes status og betydning bør løftes, og at dette er for viktig til å være gjenstand for en enkel kalkulator politikk, sier Willfred Nordlund.