Se fylkesrådet legge fram sitt forslag til budsjett

Onsdag fra klokken 10 legger fylkesrådet fram sitt budsjettforslag for 2021 og økonomiplan for de neste fire årene.
New Articles

Nordland fylkeskommune streamer presentasjonen live fra klokken 10, følg med i videovinduet over.

I en pressemelding opplyser fylkesrådet at de kommende årene vil bruke 8,5 milliarder kroner på utdanning, 1,4 milliarder på samfunnsutvikling og 5,1 milliarder på fylkesveg i hele Nordland. Ny videregående skole i Mosjøen og "langt mer vedlikehold av veg over hele fylket" er to av de aller største satsingene i økonomiplanen de kommende fire årene, ifølge fylkesrådet.

- Totalt 1,1 milliard til ny skole i Mosjøen og 150 millioner kroner årlig bare til vedlikehold av fylkesveiene våre er et kjempestort løft for oss, og vi er innmari glade for at vi får på plass dette, sier nestleder i fylkesrådet, Svein Øien Eggesvik.

Han sier han nå ser lyset i enden av tunnelen etter noen tunge år med store krav til innsparinger.

- Omlegging av fordelingsnøkkelen for fylkeskommunene og nedgang i folketall ga et innsparingskrav for Nordland på flere hundre millioner kroner, men nå er mesteparten av den jobben gjort, sier Eggesvik.

Lysning i sikte

En økonomisk lysning åpner også for andre positive tiltak for nordlandssamfunnet, ifølge fylkesråden.

- Koronapandemien har gitt store utfordringer for næringslivet i fylket, og i tillegg til de tiltakene som allerede eksisterer, vil et næringsfond på 40 millioner årlig komme godt med for å styrke den regionale utviklingen i årene fremover. I tillegg er 59 millioner til trafikksikkerhet viktig for at det skal være trygt og godt å bo i hele Nordland, mener Eggesvik.

Onsdag la nestlederen i fylkesrådet frem et budsjett som han mener viser at det vil være større rom for utvikling av Nordland fremover.

- Selv om økonomien fremdeles må styres strammere enn før, ser vi at god økonomistyring de siste årene nå gir oss handlingsrom. Det rommet skal vi også bruke til å gi stødige og gode vilkår for skolene i hele fylket, næringsutvikling, bedre vedlikehold på veiene og det grønne skiftet, lover Eggesvik.

Utvikling i hele Nordland

Ved siden av satsingen på bygging og oppgradering av videregående skoler, nevner han at det kommer 750 millioner kroner til bruer, samt at fylkeskommunen klarer å opprettholde drift ved alle de 28 studiestedene på videregående skole.

- Andre fylkeskommuner har måttet legge ned studiesteder fordi økonomien ikke strekker til. Vi har som mål at vi skal ta hele Nordland i bruk, sier fylkesråden. Da mener han at Nordland må ha desentraliserte tilbud innen både utdanning og samferdsel, i tillegg til gode forhold for næringsutvikling. Dette bidrar vi til å sikre med budsjettet for neste år og økonomiplanen for de kommende fire årene. Nordland fylkeskommune kommer fremdeles til å ha god økonomi, vi skal ha folk boende i alle kriker og kroker av fylket, og næringsutvikling skal kunne skje over alt i Nordland, lover Eggesvik.