Rådmannen vil la bedrift fylle ut byggetomt i sjø på Gårdsøya

SBS teknikk AS ønsker å fylle ut en byggetomt i sjø på Gårdsøya for å få hensiktsmessig tomteareal.

SBS teknikk ønsker å fylle ut dette sjøområdet for å sette opp et bygg på Gårdsøya. Flytebrygga skal etter planen flyttes lenger mot høyre i bildet.  Foto: Simon Aldra

New Articles

Det kommer frem i et saksfremlegg til onsdagens møte i formannskapet i Brønnøy. Saksfremlegget er ført i pennen av byggesaksbehandler Bjørn Morten Johansen og kommer etter en søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen på Gårdsøya fra Sentrum marina AS og SBS teknikk AS, der SBS teknikk er tiltakshaver.