Utdanningsforbundet mobiliserer til kamp for linjer ved BVS

Direktøren for utdanning i fylket foreslår å fjerne første og andre klasse byggfag ved BVS. Utdanningsforbundet Brønnøy tar nå til orde for å kjempe imot - og jobbe for å få tilbake restaurant og matfag.

Plasstillitsvalgt ved BVS Iselin Flore og lokallagsleder for Utdanningsforbundet Merethe Paulsen Blomstervik er klare til kamp.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

Totalt 21 utdanningstilbud er foreslått fjernet fra de 16 videregående skolene i Nordland til høsten. Bakgrunnen er antall søkere har gått ned med 300 sammenlignet med 2019 - og fylkestingets innsparingsvedtak for skolesektoren.