Smittetilfelle ved Sandnessjøen sykehus

10 pasienter fra Brønnøy i karantene - besøksforbud på sykehjemmet

Pasienter fra Brønnøy er satt i karantene etter smittetilfellet på sykehuset i Sandnessjøen.
New Articles

Fungerende kommuneoverlege Siri B. Arntzen i Brønnøy sier hun er informert om at en sykepleier på kirurgisk avdeling i Sandnessjøen har testet positivt på Covid-19. Sykepleieren skal ikke ha symptomer og har vært på jobb i Sandnessjøen i tidsrommet 22.-26. juni.

- Det er 10 pasienter fra Brønnøy som har vært innom sykehuset i løpet av denne perioden. Vi har fått beskjed fra Sandnessjøen hvilke dette gjelder. Det er noen som har vært i kontakt med sykepleieren, andre har ikke. To av disse pasientene ble utskrevet til sykehjemmet. Alle er satt i karantene. De følges opp og det er planlagt testing, sier Arntzen.


Seks pasienter isolert ved Sandnessjøen sykehus

Helgelandssykehuset opplyser lørdag formiddag at seks pasienter er isolert ved sykehuset i Sandnessjøen som følge av at det ble påvist korona-smitte ved sykehuset fredag. I tillegg er en ansatt i karantene.


Ingen smitte i Brønnøy

Når det gjelder de to pasientene på sykehjemmet er det foreløpig ingen mistanke om at disse har fått covid-19, men smitteverntiltak er iverksatt og disse er isolert, opplyser legen.

- Det er foreløpig ikke nødvendig å sette noen ansatte i karantene ettersom det ikke er mistanke om smitte. Vi har foreløpig opprettet besøksforbud ved sykehjemmet igjen inntil situasjonen er mer avklart, dette for å være føre var, sier hun.


Koronaviruset påvist i sykehuset i Sandnessjøen

En sykepleier ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen har testet positivt på koronaviruset.


Svenske vikarer i Brønnøy måtte ha karantene

BAnett har også fått tips om at Brønnøy kommune har hyret inn vikarer fra Sverige. Arntzen bekrefter dette, men forklarer at kommunen har forsikret seg om at vikarene ikke har smitte.

- Når det gjelder de få svenske vikarene som er tatt i bruk i helsetjenesten i Brønnøy kommune, har alle disse allerede vært i 10 dagers karantene før oppstart i jobb. Disse kan fortsatt jobbe og trenger ikke testes med mindre de får symptomer på luftveisinfeksjon som også gjelder for resten av befolkningen, sier Arntzen.