I denne kommunen er det kvinnfolka som styrer

I årtier har landets kvinner kjempet for likestilling. For  posisjoner som har vært forbeholdt menn. I kommuneadministrasjonen i Vevelstad har kvinnene for første gang overtatt alle de viktige posisjonene.
New Articles

Med unntak av ett, er det kvinner som sitter i alle kontorene i første etasje i kommunehuset i Vevelstad.