Skytterlag har fått 677.000 i spillemidler

Visten skytterlag skal bygge nytt klubbhus til 1,7 millioner kroner.

Det er faste treningsdager på Svartåsmyra skytebane og elektroniske skiver både på 100 og 200 meteren.   Foto: Jan Erik Aasen

New Articles

Visten skytterlag ble stiftet 17. mai 1900 og har ca 70 medlemmer. Laget driver baneskyting på 100 og 200 meter og har elektroniske skiver med faste treninger fra april til august. Det arrangeres også oppskyting til storviltjakt.