Endringer i Vega verneområdestyre

Fra Nordland fylkeskommune møter Knut Petter Torgersen.

Eirin Sannes Sleteng (Sp) går inn i Vega verneområdestyre.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

New Articles

Vega kommune har lokal forvaltning av verneområdene innenfor Vegaøyan verdensarvområde. Verneområdene forvaltes av Vega verneområdestyre med verneområdeforvalter Jannike Wika som styrets sekretær og saksbehandler.