Vedum vil ha makspris på ferjebilletter i Norge

Senterpartiet vil løse opprøret mot ferjepriser i Stortinget.

Trygve Slagsvold Vedum  Foto: Jøran Horn

New Articles

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum varslet fredag at Senterpartiet vil fremme representantforslag i Stortinget neste uke som skal sikre lavere ferjepriser i Norge. Vedum viser til at dagens situasjon er uakseptabel og skapt av regjeringen.

- Billettprisene er altfor høye. Folk bor langs hele kysten og er helt avhengig av ferge og båt i dagliglivet. Vi kan ikke ha det slik at folk ikke får råd til å besøke familie og venner eller sende ungene på fritidsaktiviteter. I Norge skal folk selvsagt ha tilgang til et godt og rimelig ferjetilbud, sier Vedum.

Senterpartilederen mener prisøkningene er et resultat av regjeringens manglende prioritering av kystfylkene.

- Regjeringens stadige sentraliseringspolitikk har nå rammet ferje- og båttilbudet. Når regjeringen svikter kystfylkene, samtidig som den pålegger fylkene store investeringer i nye båter og ferjer, tvinges de folkevalgte i fylkene til å velge mellom pest eller kolera: Enten å legge ned skoler eller skoletilbud, la fylkesveiene forfalle, eller å øke billettprisene på ferjene, sier Vedum.

Vedum viser til at Senterpartiet før jul la frem forslag i Stortinget om å bevilge 350 millioner kroner mer til båt- og ferjefylkene for å sikre lavere billettpriser. Det stemte Høyre og FrP imot.

- Senterpartiet vil ha bosetting og levende liv langs hele kysten vår. Vi fremmer nå et nytt og mer omfattende forslag for Stortinget, som vil gi lavere billettpriser og et bedre båttilbud, avslutter Vedum.

Senterpartiets representantforslag:

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

1. Stortinget ber regjeringen om å innrette kriteriene for finansieringen av båt- og fergedrift slik at fylker som har ansvar for denne delen av infrastrukturen kan utvikle tilbudet basert på rimelige billettpriser.

2. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert budsjett for 2020 om å legge fram forslag til en finansieringsordning som innebærer at staten fullt ut tar merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og fergetrafikk. Ordningen må fange opp både gjennomførte og kommende tiltak.

3. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert budsjett for 2020 utrede en nasjonal maksimalpris for båt- og fergebilletter hvor staten fullt ut kompenserer fylkene inntektstap ved innføring av en slik ordning.

Relaterte saker:

Fylkesrådet lover å senke ferjetakstene «denne uka»

– Vi ser at takstene ble urimelig høye, sier fylkesråd Svein Eggesvik.