Helse nord-sjefen: - Registrerer flertall for Sandnessjøen

Helse nord overtar nå sykehusstruktur-saken fra Helgelandssykehuset. Administrerende direktør Lars Vorland lover en grundig saksforbereding til sitt styre.

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse nord opplyser i en pressemelding at han vil sette seg godt inn i sykehusvedtaket fra Helgelandssykehuset før hans eget styre behandler saken 18. desember. Det meldes samtidig at Helse nord mener at saken er godt nok belyst basert på dokumentasjonen Helgelandssykehuset har utarbeidet.  

New Articles

– Jeg registrerer at det er flertall i styret i Helgelandssykehuset for en modell med ett stort sykehus i Sandnessjøen og omegn. Vi i Helse Nord RHF er godt opplyst i saken gjennom grunnlagsdokumentasjonen som Helgelandssykehuset har utarbeidet. Vi skal sette oss godt inn i vedtaket fra Helgelandssykehuset og grunnlaget for dette, når vi nå starter å forberede saken for styret i Helse nord RHF. Saken er utfordrende, og jeg skal bidra til et best mulig beslutningsgrunnlag for vårt styre, sier administrerende direktør i Helse nord RHF, Lars Vorland i en pressmelding.

Offentliggjøres 11. desember

Innstillingen fra Vorland vil offentliggjøres 11. desember, da saksframlegget sendes styret i Helse nord RHF. Det opplyses at helseforetaket inntil da ikke vil kommentere forhold i saken.

Helse Nord vil benytte grunnlagsdokumentasjonen som er utarbeidet av Helgelandssykehuset, og mener at saken er godt nok utredet og belyst.

Styret i Helse nord RHF har over lang tid vært bevisst på å holde seg oppdatert i saken, opplyses det i pressmeldingen. For å forberede seg ytterligere skal styret avholde styreseminar 5. desember. Vedtaket fra styret i Helgelandssykehuset vil bli redegjort for. Til styreseminaret er alle ordførere på Helgeland og Nordland fylkeskommune invitert. De er bedt om å komme med sine synspunkter på hvilken sykehusstruktur de ønsker.

Styremøte 18. desember

Styret i Helse Nord RHF skal behandle saken i styremøte 18. desember. Møtet holdes i Bodø og streames live på nett.