Færre arbeidsledige på Sør-Helgeland i år

Statistikk fra NAV viser at arbeidsledigheten i kommunene på Sør-Helgeland går ned.

  Foto: Simon Aldra

New Articles

Per november i år er det 90 helt arbeidsledige personer på Sør-Helgeland. I fjor på samme tidspunkt var det 103. I Brønnøy er det ti færre arbeidsledige i november i år sammenlignet med fjoråret.

Industri og bygg og anlegg på ledighetstoppen

I november 2019 er det 2 312 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent. Det er 108 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 4,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 856. Dette tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Ledigheten i Nordland er svært lav. Dette gir gode muligheter for alle arbeidssøkere, og vi i NAV bistår både arbeidssøkere og bedrifter som trenger arbeidskraft, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

I Nordland er det ifølge NAV flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (434), bygg og anlegg (289) og serviceyrker og annet arbeid (231).

I november er det totalt 811 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,4. Dette er 76 færre personer enn i fjor. Det er totalt 1 501 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,3. Det er en nedgang på 32 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Hattfjelldal på topp

Laveste ledighet ved utgangen av november finner vi i Hattfjelldal. Hele 25 av fylkets kommuner har ledighet under 2,0 prosent. Høyest ledighet finner vi i Værøy kommune med 5,5 prosent.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,4 prosent, Rana 2,0 prosent, Narvik 1,6 og Vefsn 1,2 prosent.

Totalt er det 544 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i november. Dette er 83 færre enn på samme tid i fjor. Det er 0,4 prosent av arbeidsstyrken i Nordland som er på et arbeidsmarkedstiltak.

Totalt har det vært en tilgang på 1 104 registrerte ledige stillinger i Nordland i november. Dette er en nedgang på 7,0 prosent sammenlignet med november i fjor. Vi finner flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 296 stillinger utgjør dette 26,8 prosent av alle utlyste stillinger i Nordland i november.

Flest unge ledige

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 2,8 prosent, deretter 25-29 år med 2,6 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,5 prosent.

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i november på 448 personer. Det er en nedgang på 27 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 1 864 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 81 færre personer enn i samme måned i fjor.

Arbeidsledighetsstatistikk november 2019


Antall Prosent av arbeids-styrkenEndring fra i fjor AntallEndring fra i fjor Prosent
Bindal71,1-2-22
Sømna101,0-5-33
Brønnøy591,5-10-14
Vega142,4440
Vevelstad****