Følg kommunestyret i Brønnøy live

Onsdag gjennomføres det siste kommunestyremøtet i valgperioden 2015-2019.
New Articles

Politikerne i kommunestyret har følgende saker til behandling:


PS 44/19 Retningslinjer og rutiner - Klage/varsling i Brønnøy kommune

PS 45/19 Brønnøysund nye fotballhall og byggelån

PS 46/19 Opprettelse av Helgeland interkommunalt politisk råd.

PS 47/19 Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Brønnøy kommune.

PS 48/19 Tertialrapport 2