Lærerik kulturminnedag på Tørrfiskbrygga

Flatbrødbaking og høvling av panelbord ble utført etter alle gamle kunstners regler
New Articles

I anledning markeringen av Fortidsminneforeningen sitt 175 års jubileum og Kulturminnedagene, ble det arrangert håndverksdag for hele familien på Tørrfiskbrygga lørdag. Som arrangører stod Sør-Helgeland lokallag av fortidsminneforeningen og Brønnøy historielag.