Per Martin Orvik (V) svært kritisk til BAs dekning av Brønnøy-økonomien i fjor

– Det dannes et bilde som ikke den beste spesialpedagog kan si noe om med mindre du har egen avis å skrive sannheten i.

Per Martin Orvik er ikke imponert over BAs dekning av Brønnøys kommuneøkonomi. Her flankert av konstituert rådmann og økonomisjef Frank Nilssen (t.v.) og varaordfører Torstein Moe (V).  Foto: Bård Pedersen

New Articles

Onsdag var tertialrapport 1 for Brønnøy kommune oppe til politisk behandling for tredje gang, sammen med regnskap og årsmelding for 2018. Denne gangen var det formannskapets tur etter at rapporten også har vært behandlet av driftsstyre I og II.