Departementet ber Registrene om å bli med på inkluderingsdugnaden

Fra 1. juli skal Brønnøysundregistrene måle måloppnåelse på nytt felt.

Brønnøysundregistrene skal bidra for å nå målet om at fem prosent av de nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller "hull i CV-en". Her har en del av de ansatte møtt opp for å høre Trond Giske i september 2012.  Foto: Bård Pedersen

New Articles

Det framgår av et brev sendt av Nærings- og fiskeridepartementet 27. juni. Der vises det til regjeringens inkluderingsdugnad og 5 prosent-målet for de statlige virksomhetene.