Stadig flere tar seksuelle lovbrudd til Konfliktrådet

Konfliktrådene i Norge har i løpet av tre år hatt en tredobling av saker om seksuelle lovbrudd.

Meklerkorpset for Konfliktrådet Salten og Helgeland  Foto: Konfliktrådet

Leder Mona Hammerfjeld opplyser at konfliktrådet for Konfliktrådet i Salten og Helgeland har hatt en 20 prosent økning i antall saker så langt i år. 

New Articles

I en pressemelding opplyser Konfliktrådet at forhold som voldtekt, seksuelle krenkelser som omhandler barn, blotting og deling av nakenbilder på nettet utgjør hoveddelen av kategorien seksualkriminalitet. Fra 77 saker i 2015, økte antallet til 158 saker i 2016 – og 238 saker i 2017.

Økning i antall saker - vold øker mest

I alt er det registrert 7.718 saker hos de 22 konfliktrådene i Norge i løpet av 2017 – mot 7.417 året før. I år som i fjor utgjør voldssaker den største sakskategorien med 1.504 saker. Dette utgjør alt fra uprovosert vold mellom ukjente til vold i nære relasjoner. I tillegg til at konfliktrådet mottar stadig flere saker med seksuelle krenkelser, registreres en kraftig økning i antall skadeverk fra 568 saker i 2016 til 743 i 2017. Antall nabokonflikter har hatt en økning fra 662 til 694 saker. Trusler og mobbing/krenkelser holder seg stabilt på henholdsvis 728 og 342 saker.

Leder i Konfliktrådet i Salten og Helgeland Mona Hammerfjell opplyser at det også dukker opp en del nye, digitale saker.

- Det vi ser som er nytt er digitalisert mobbing og krenkelser, blant annet mobbing eller seksuelle lovbrudd på Snapchat, sier hun.

Halvårstallene fra Konfliktrådene viser en markert økning i antall trusler og krenkelser som omfatter mobbing, digital mobbing og seksuelt krenkende bilde og tekst – fra 184 saker i juni i fjor til 262 saker hittil i år.

Saker som omhandler narkotika og nærmiljøkonflikter/nabokonflikter og vinningskriminalitet har økt. Men saker om naskeri, skadeverk og trusler har sunket. Voldssaker har også sunket, men er fortsatt desidert den største kategorien, der den utgjør 1/4 av sakene.

Hammerfjeld sier at Helgeland er lik landsgjennomsnittet på voldssaker og at det er viktig å få frem at det finnes forskjellige saker som folk trenger bistand til og at det er viktig å skille mellom konfliktsaker og saker man har opplevd vold eller krenkelser.

- Konfliktrådet har et stort spekter av forskjellige saker der voldssaker er den mest dominerende kategorien. Utenom det så får vi inn saker ifra publikum om for eksempel naboklager og familiekonflikter, sier hun.

Flere ber om bistand

Konfliktrådet i Salten og Helgeland har mottatt 287 saker i første halvår av 2018 – fordelt på 135 straffesaker og 152 sivile saker. Halvårstall for 2018 viser en økning på 20 prosent i saker fra samme tid året før. Av saksmengden totalt er til sammen 170 stk. henvist fra politidistriktet første halvår. Disse sakene handler om innbrudd, skadeverk, trusler, tyveri og narkotikalovbrudd.

Hammerfjell sier at det er en økning i at flere ønsker bistand til å finne ut av konflikter, men de oppsøker ofte politidistriktet først.

- Vi synes at det er veldig bra at folk ønsker hjelp til å løse konflikter og snakke om det og at politidistriktet videresender sakene og sier ifra at man kan gå gjennom Konfliktrådet først. Hvis det er snakk om en straffesak kan også meklingsmøte være løsningen på saken med oss til stede, sier hun.

Konfliktrådet på Helgeland får flest saker som omhandler trusler og krenkelser.

- Grunnen til dette er fordi det er saker der er en gjerningsperson og offer har et ønske om å snakke sammen. Et slikt møte bidrar til å få svar på noen spørsmål, sette ord på hendelsen og sammen skrive en avtale, sier hun