Styrke den desentraliserte sykepleierutdanningen på Helgeland

Heltidsstudium er aktuelt for mange, men for den som er i en livssituasjonen hvor de ikke kan være lenge borte av gangen, har denne desentraliserte utdanningen betydd mye

Andrine Solli Oppegard og hennes to regionrådsleder-kolleger på Helgeland ønsker at Nord Universitet opprettholder desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland. 

New Articles

Vi er kjent med at Nord Universitet ikke vil fortsette å tilby desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland.  Denne utdanningen har vært en kjærkommen mulighet for utdanning for våre ansatte og innbyggere, og har vært med på å sikre rekruttering av sykepleiere på Helgeland.  

Helgelandskommunene med rundt 80.000 innbyggere er ca 1/3 av Nordlands befolkning og har behov for sykepleiere nå i dag og ikke minst i nær fremtid.

Heltidsstudium er aktuelt for mange, men for den som er i en livssituasjonen hvor de ikke kan være lenge borte av gangen, har denne desentraliserte utdanningen betydd mye. Dette gjelder både helsefagarbeidere som allerede er i jobb ute i kommunene og innbyggere som vil starte et utdanningsløp eller skifte yrke.

Kommunene bruker mye tid og ressurser på rekruttering av sykepleiere og går også inn i avtaler med helsefagarbeidere hvor desentralisert sykepleierutdanning tilbys. I enkelte kommuner er andelen som har tatt desentralisert utdanning og er i fullt virke som sykepleier nå opp mot 50 prosent.

Vi vet at det er større sjanse for å beholde arbeidskraft i regionene når utdanning tilbys nært. Når Helgeland avspises med 40 studieplasser i året og behovet er stort oppleves nedleggingen som veldig uklok. Nordland mangler per i dag 600 sykepleier i helsetjenesten.

Mange sykepleiere går ut av yrket etter ei viss tid. Vi som arbeidsgivere gjør flere grep for å beholde sykepleierne så lenge som mulig i tjenesten, men vi er avhengige av denne muligheten for nyrekruttering skal vi opprettholde helsetilbudet på det nivået vi har nå.

De tre regionrådene på Helgeland mener derfor Nord universitet må sikre og styrke det nett- og samlingsbaserte sykepleiertilbudet på Helgeland.

Andrine Solli Oppegaard

Sør-Helgeland regionråd       


 John Erik S Johansen  

 Helgeland regionråd                 


Hanne Davidsen  

Indre Helgeland regionråd