Fylket prioriterer asfaltering

Lover å bruke 100 millioner kroner på asfaltering i år.

- Dette er viktig for befolkningen og næringslivet i Nordland, avslutter Svein Eggesvik. 

New Articles

- Fylkesrådet prioriterer 100 millioner til asfaltering av fylkesvegene i 2018, det sier en fornøyd samferdselsråd Svein Eggesvik (Sp) i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

Se kart som viser hvor det skal asfalteres nederst i saken.

Prioriteres

Nordland er et av fylkene med flest kilometer fylkesveg i hele Norge. I alt har Nordland 4.110 km fylkesveg og 126 km gang- og sykkelveg.

-Til tross for at vi får mindre inntekter fra staten prioriterer vi midler til vedlikehold av vegene våre, sier Eggesvik.

Ved utgangen av 2017 er det over 96 prosent av fylkesvegnettet som har fast dekke. Det betyr at om lag 150 km av fylkesvegene har grusveg.

185 kilometer ny asfalt

De 100 millionene vil rekke til om lag 185 kilometer av fylkesvegene. Arbeidet består for det meste av forsterkning av vegen og reasfaltering.

- Dette er viktig for befolkningen og næringslivet i Nordland, avslutter Svein Eggesvik.

Røde streker viser asfaltering av riksvei. Grønne streker viser asfaltering av fylkesvei.