Denne Brønnøysund-boligen gikk for nesten fire millioner kroner