Vega: Kjøperen la 970 000 kroner på bordet for å kapre denne boligen