Eigedommen i Valevegen 57B i Nordbygdo har skifta eigar. Rekkehuset vart seld for 4.300.000 kroner av Pål Roseth. Salet vart registrert 21. november. Bustaden vart bygd i 2023 og er på 116 kvadratmeter.

322 sal på Stord

Salet av Valevegen 57B er det 322. bustadsalet på Stord dei siste tolv månadane. Snittprisen er 23.805 kroner per kvadratmeter. Snittet i distrikta i Vestland i siste kvartal er 26.791 kroner, ifølgje Eiendom Norge.

Ønskjer du å lesa fleire saker om sal i nærområdet? Du finn alle dei siste sala i Nordbygdo her.

Dette er dei fem dyraste bustadhandlane i Nordbygdo dei siste tolv månadane:

  1. Valevegen 7, 12.840.000 kroner

  2. Tysemarkjo 45A, 8.275.000 kroner

  3. Valevegen 8, 7.900.000 kroner

  4. Hystadvegen 61B, 7.650.000 kroner

  5. Valevegen 42A, 7.000.000 kroner

Valevegen 57B er nummer 25 på denne lista.

Dei siste tolv månadane er det selt 27 andre bustadar i ein kilometers avstand frå denne eigedommen. Dyrast av desse var Valevegen 7, som gjekk for 12.840.000 kroner.