Bedriften hadde i overkant av 421 millioner kroner i driftsinntekter i 2022, en forbedring på 12,1 prosent fra forrige år. Driftsresultatet reduseres derimot med 14,7 prosent og er nå 4,2 millioner kroner.

Også resultatet før skatt krymper. Det er nå i overkant av fire millioner kroner.

Totalt gir dette en driftsmargin på én prosent, som er på samme nivå som i 2021.

Til sammenligning er snittlønnsomheten i norske bedrifter 20,5 prosent, ifølge de siste SSB-tallene. I næringen bygg og anlegg er tilsvarende snitt fem prosent.

Fakta om Byggmester Markhus

Byggmester Markhus ble opprettet i 1985. Hovedbransjen er boligbygging.

Eieren, Markhus Group AS, tok ikke ut utbytte forrige år.

Daglig leder er Kaya Marie Markhus (30), mens Carsten Søreide (60) er styreleder.

Blant byens største

Målt etter driftsinntekter er Byggmester Markhus den 8. største bedriften innen sin spesifikke bransje i Bergen kommune.

Bedriften er også nummer ti i Vestland fylke, og den 93. største på landsbasis. Det finnes 177 selskaper i samme bransje i Bergen.

Oversikten under viser topplisten i den aktuelle bransjen, sortert etter driftsinntekter. Opplysningene er hentet fra sist registrerte regnskap, og vil fortløpende kunne endre seg etter hvert som nye tall kommer inn.

Listene tar utgangspunkt i bedrifter som er registrert med hovedkontor i aktuell kommune. Det betyr at underavdelinger og filialer ikke vil dukke opp.