Virksomhetens driftsinntekter går ned 19,8 prosent og beløper seg i 2022 i underkant av 5,8 millioner kroner. Driftsresultatet gikk fra rundt 4,9 millioner kroner i pluss til rundt regnet 1,2 millioner kroner i underskudd.

Resultatet før skatt er cirka 4,8 million kroner i minus. Det er en nedgang på i overkant av 7,2 millioner kroner.

Underskuddet gjør at driftsmarginen blir negativ, minus 21,5 prosent. Det er vesentlig lavere enn i 2021, da marginen var 68,1 prosent i pluss.

Til sammenligning er snittlønnsomheten i norske bedrifter 20,5 prosent, ifølge de siste SSB-tallene. I næringen eiendomsbransjen er tilsvarende snitt 29,5 prosent.

Fakta om Nydal Eiendom

Nydal Eiendom ble opprettet i 1974. Hovedbransjen er eiendomsutleie.

Eieren, Vest-Finans Eiendom AS, tok ikke ut utbytte forrige år.

Daglig leder og styreleder er Yngvill Nydal (64).

Slik er bransjetoppen

Nydal Eiendom har den 436. høyeste omsetningen i Bergen i sin spesifikke bransje.

Det finnes 699 selskaper i samme bransje i Bergen.

Oversikten under viser topplisten i den aktuelle bransjen, sortert etter driftsinntekter. Opplysningene er hentet fra sist registrerte regnskap, og vil fortløpende kunne endre seg etter hvert som nye tall kommer inn.

Listene tar utgangspunkt i bedrifter som er registrert med hovedkontor i aktuell kommune. Det betyr at underavdelinger og filialer ikke vil dukke opp.

Bedriften er også nummer 595 på inntektstoppen i Vestland, og nummer 5704 på landstoppen.