Ei leilegheit i Ådlandsvegen 118A, leil. H0205, i Nordbygdo er seld for 3.200.000 kroner. Bustaden er på 81 kvadratmeter, som gir ein kvadratmeterpris på 39.506 kroner.

Anne Berit Vaka Rørtveit er eigar av leilegheita, og eigarskiftet vart registrert 21. november.

322 sal på Stord

Salet av Ådlandsvegen 118A er det 153. registrerte leilegheitssalet på Stord dei siste tolv månadane. Snittprisen er 33.404 kroner per kvadratmeter. Snittet i distrikta i Vestland i siste kvartal er 26.791 kroner, ifølgje Eiendom Norge.

Ønskjer du å lesa fleire saker om sal i nærområdet? Du finn alle dei siste sala i Nordbygdo her.

Dette er dei fem dyraste bustadhandlane i Nordbygdo dei siste tolv månadane:

  1. Valevegen 7, 12.840.000 kroner

  2. Tysemarkjo 45A, 8.275.000 kroner

  3. Valevegen 8, 7.900.000 kroner

  4. Hystadvegen 61B, 7.650.000 kroner

  5. Valevegen 42A, 7.000.000 kroner

Ådlandsvegen 118A, leil. H0205, er nummer 54 på denne lista.

Dei siste tolv månadane er det selt 53 andre bustadar i ein kilometers avstand frå denne eigedommen. Dyrast av desse var Valevegen 7, som gjekk for 12.840.000 kroner.

Stord: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eigedommen. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunane.