Selskapet omsatte for rundt regnet 15,5 millioner kroner i 2022, 71,1 prosent mer enn i 2021. Dette er de høyeste driftsinntektene firmaet har oppnådd. Driftsresultatet øker med 38,1 prosent, og ender på omtrent 950.000 kroner.

Resultatet før skatt er rundt 850.000 kroner.

Totalt gir dette en driftsmargin på 6,2 prosent, som er lavere enn i 2021. Da var marginen 7,7 prosent.

Til sammenligning er snittlønnsomheten i norske bedrifter 20,5 prosent, ifølge de siste SSB-tallene. I næringen bygg og anlegg er tilsvarende snitt fem prosent.

Fakta om Taktekkermester Bjørsvik

Taktekkermester Bjørsvik ble opprettet i 2013. Hovedbransjen er takarbeid.

Største aksjonær er Bjarte Bjørsvik (38), som eier 90 prosent av aksjene. Eierne tok ikke ut utbytte forrige år.

Bjørsvik er også daglig leder og styreleder.

Slik er bransjetoppen

Målt etter driftsinntekter er Taktekkermester Bjørsvik den 2. største bedriften innen sin spesifikke bransje i Bergen kommune.

Bedriften er også nummer seks i Vestland fylke, og den 60. største på landsbasis. Det finnes fem selskaper i samme bransje i Bergen.

Oversikten under viser topplisten i den aktuelle bransjen, sortert etter driftsinntekter. Opplysningene er hentet fra sist registrerte regnskap, og vil fortløpende kunne endre seg etter hvert som nye tall kommer inn.

Listene tar utgangspunkt i bedrifter som er registrert med hovedkontor i aktuell kommune. Det betyr at underavdelinger og filialer ikke vil dukke opp.