Eiendommen i Snillfjordsveien 4129 på Sundlandet har skiftet eiere. Eiendommen ble solgt for 1 200 000 kroner av Christina Aa Daffinrud til Anne Lena Opheim og Bjørn Granly. Salget ble registrert 21. november.

50 salg i Hitra kommune

Salget av Snillfjordsveien 4129 er det 50. salget i Hitra kommune I løpet av de siste siste tolv månedene. Snittprisen er 33 020 kroner pr. kvadratmeter. Gjennomsnittlig pris for eiendommer er 2 545 260 kroner.

Dette er de fem dyreste fritidseiendommene i Hitra kommune det siste året:

  1. Knutshaugveien 42, 5 740 000 kroner

  2. Ulvnesveien 11, 4 500 000 kroner

  3. Hitterveien 365, 4 400 000 kroner

  4. Nedre Tranvikveien 48, 3 800 000 kroner

  5. Valslagveien 21, 3 700 000 kroner

Sundlandet: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.