Omsetningen til selskapet er omtrent 1,2 milliarder kroner i 2022, opp 0,4 prosent fra 2021. Dette er de nest høyeste driftsinntektene siden oppstart i 1996. Driftsresultatet synker derimot med rundt 94 millioner kroner, og ender på om lag 46 millioner kroner.

Resultatet før skatt er også lavere enn forrige år, omkring 44 millioner kroner mot i underkant av 140 millioner kroner.

Totalt gir dette en driftsmargin på 3,7 prosent, som er lavere enn i 2021. Da var marginen 11,3 prosent.

Til sammenligning er snittlønnsomheten i norske bedrifter 20,5 prosent, ifølge de siste SSB-tallene. I næringen industri er tilsvarende snitt ni prosent.

Fakta om Hansa Borg Bryggerier

Hansa Borg Bryggerier ble etablert i 1996. Hovedbransjen er bryggeri og brus og mineralvann.

Eieren, Hansa Borg Holding AS, tok ikke ut utbytte siste år.

Daglig leder er Jakob Helsinghoff Simmelsgaard (46), mens Kalle Oskari Järvinen (48) er styreleder.

Blant landets største

Målt etter driftsinntekter er Hansa Borg Bryggerier den største bedriften innen sin spesifikke bransje i Vestland fylke.

Bedriften er også den tredje største på landsbasis. Det finnes seks selskaper i samme bransje i Vestland.

Oversikten under viser topplisten i den aktuelle bransjen, sortert etter driftsinntekter. Opplysningene er hentet fra sist registrerte regnskap, og vil fortløpende kunne endre seg etter hvert som nye tall kommer inn.

Listene tar utgangspunkt i bedrifter som er registrert med hovedkontor i fylket. Det betyr at underavdelinger og filialer ikke vil dukke opp.