Eigedommen i Vågsmarka 5 i Tysnes kommune har skifta eigarar. Einebustaden vart seld for 3.500.000 kroner av Øystein, Svein og Bjørn Kongsvik. Salet vart registrert 22. november. Bustaden er på 201 kvadratmeter.

25 sal på Tysnes

Dei siste tolv månadane er det selt 25 andre bustadar i ein kilometers avstand frå denne eigedommen. Dyrast av desse var Vågsneset 9, som gjekk for 7.550.000 kroner.

Ønskjer du å lesa fleire saker om sal i nærområdet? Du finn alle dei siste sala på Tysnes her.

Salet av Vågsmarka 5 er det 25. bustadsalet på Tysnes dei siste tolv månadane. Snittprisen er 23.987 kroner per kvadratmeter. Snittet i distrikta i Vestland i siste kvartal er 26.791 kroner, ifølgje Eiendom Norge.

Dette er dei fem dyraste bustadhandlane på Tysnes dei siste tolv månadane:

  1. Vågsneset 9, 7.550.000 kroner

  2. Grønåsen 4, 5.060.000 kroner

  3. Grønåsen 43, 4.800.000 kroner

  4. Vågsneset 7C, 4.500.000 kroner

  5. Vågsåsen 25, 4.000.000 kroner

Vågsmarka 5 er nummer elleve på denne lista.

Tysnes: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eigedommen. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunane.