Bedriftens driftsinntekter går ned 18,4 prosent og stopper på i overkant av 6,2 millioner kroner i 2022. Driftsresultatet var 97.000 kroner, opp 69.000 kroner fra året før.

Resultatet før skatt er 97.000 kroner.

Totalt gir dette en driftsmargin på 1,6 prosent, som er bedre enn i 2021. Da var marginen 0,4 prosent.

Til sammenligning er snittlønnsomheten i norske bedrifter 20,5 prosent, ifølge de siste SSB-tallene. I næringen varehandel er tilsvarende snitt 3,2 prosent.

Fakta om Kiosk1

Kiosk1 ble etablert i 2016. Hovedbransjen er kiosker.

Eierne, Eric Guy Playez (52) og Victoria Benedicte Playez (49), tok ikke ut utbytte forrige år.

Daglig leder og styreleder er Eric Guy Playez.

Slik er bransjetoppen

Kiosk1 har den 10. høyeste omsetningen i Vestland i sin spesifikke bransje.

Det finnes 19 selskaper i samme bransje i Vestland.

Oversikten under viser topplisten i den aktuelle bransjen, sortert etter driftsinntekter. Opplysningene er hentet fra sist registrerte regnskap, og vil fortløpende kunne endre seg etter hvert som nye tall kommer inn.

Listene tar utgangspunkt i bedrifter som er registrert med hovedkontor i fylket. Det betyr at underavdelinger og filialer ikke vil dukke opp.

Bedriften er også nummer 97 på landstoppen.