Kommunen kjøper hus for 6,6 mill.

Trenger kommunale boliger.
Bolig

Brønnøy kommune har kjøpt husene i Ytre Høgåsvei 34 og Masterberggata 45 for henholdsvis 3,1 og 3,52 millioner kroner.

Lenke: Se alle overdragelsene siste måned på BAnett her!

Kjøpene ble gjennomført 4. mai for huset i Ytre Høgåsvei og 1. juni for huset i Masterberggata.

Ifølge eiendomsleder Arnt Ståle Sæthre vil dette tilføre kommunen totalt fem nye boenheter, to i Ytre Høgåsvei og tre i Masterberggata.

Årsaken til at kommunen har valgt å kjøpe boliger, er dårlig leiemarked, mangel på boenheter og utsettelse av Svingen-prosjektet.

- Dette er et supplement fordi utbyggingsprosjektene på Salhus er åtte måneder forsinket. Dette satte oss i en vanskelig situasjon boligsosialt. Nå fikk vi godkjent Svingen-prosjektet i mai, men i våre planer skulle det dukke opp 10 boenheter der i oktober i år. Nå kan det fort bli sommeren 2016. Bosettingen går som den har gjort, og utfordringene er på det samme nivået. Vi hadde også et hus som brant på Salhus. Dette satte oss i en vanskelig situasjon, og jeg anbefalte derfor kjøp av hus, sier Sæthre.

- Hvordan finansieres dette?

- Dette finansieres med avsatte midler til boligsosiale tiltak. Dette ligger inne i økonomiplan-perioden. Det var meningen at vi skulle benytte prosjektene på Salhus, men nå ble de utsatt og da valgte vi i stedet å kjøpe inn boliger. Alternativet hadde vært å leie hus eller hotell, og det ville gitt betydelig større utgifter for kommunen enn låneopptak. Nå kjøper vi og leier ut til oss selv, sier Sæthre.

- Dette er selvfinansierende. Det samme gjelder boligprosjektene på Salhus. Der har vi fått et betydelig tilskudd fra Husbanken.

Innkjøpet betyr at kommunen nå er i stand til å bosette det antall flyktninger som ble vedtatt.

- Nå kan flyktningetjensten oppfylle bosettingsvedtaket for i år. Uten dette innkjøpet måtte vi leid hus. Kommunen plikter å skaffe bolig, og integreringsmidlene skal dekke dette, sier Sæthre.

Han mener nå at kommunen ligger godt an i forhold til boliger.

- Vi er fortsatt en stor aktør på leiemarkedet, og vil nok være det framover. Men nå kommer 10 enheter på Salhus, og så får vi bare følge med på utviklingen. Dette svinger mye.Siste overdragelser

Overdragelser på Sør-Helgeland, siste 30 dager, alltid oppdatert. Skroll ned i listen for å finne siste nytt.

Bolig