"Fame" gikk på grunn i Brønnøysundet. Video: Jøran Horn

"Fame" gikk på grunn i Brønnøysundet. Video: Jøran Horn

"Fame" gikk på grunn i Brønnøysundet. Video: Jøran Horn
Video