- Føl hvordan vi har det

Bonde Stig Arne Bjørnseth i Dalbotn tar BAnett med på traktorkjøring langs fv44. Han vil vise hva sambygdingene mener når de sier veien går på liv og helse løs. Se video her

Bonde Stig Arne Bjørnseth i Dalbotn tar BAnett med på traktorkjøring langs fv44. Han vil vise hva sambygdingene mener når de sier veien går på liv og helse løs. Se video her

Video
Video