Bonde Stig Arne Bjørnseth i Dalbotn tar BAnett med på traktorkjøring langs fv44. Han vil vise hva sambygdingene mener når de sier veien går på liv og helse løs. Se video her

- Føl hvordan vi har det

Bonde Stig Arne Bjørnseth i Dalbotn tar BAnett med på traktorkjøring langs fv44. Han vil vise hva sambygdingene mener når de sier veien går på liv og helse løs. Se video her
Video