Det blir ikke en kraftig økning i avgiften for flypassasjerer, men justeringen opp med én krone vil neppe skape ubesudlet glede i Widerøes konsernkontorer.
            (Foto: Charles Utvik)

Det blir ikke en kraftig økning i avgiften for flypassasjerer, men justeringen opp med én krone vil neppe skape ubesudlet glede i Widerøes konsernkontorer.Foto: Charles Utvik

Flypassasjeravgiften økes med én krone

Regjeringen foreslår å øke avgiften i 2018-budsjettet.

Flypassasjeravgiften, på folkemunne ofte omtalt som flyseteavgiften, foreslår økt i årets statsbudsjett.

Regjeringen ønsker å prisjustere avgiften fra 82 kroner per passasjer til 83 kroner.

Dette er en beskjeden økning, men går mot de ønskene som er signalisert fra flyselskapene, blant annet Widerøe.

Mer å lese på BAnett:
Leses nå:
Siste nyheter

Ny bok løfter fram Bindals polarhelt

"Norges tauseste mann" lå langt etter Nansen og Amundsen i framheve seg selv.

- Positivt at tegningene legges fram

Registrenes kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo sier det er tilbyderne selv som har valgt å legge dem fram.