Store endringer på den nye Nordlandsbenken

Sju av ni representanter på Stortinget fra Nordland er nye.
Nyheter

Valgresultatet har gitt store endringer på Nordlandsbenken, og en jevnere fordeling mellom partiene. Bare Margunn Ebbesen (H) fra Brønnøy og Eirik Sivertsen (Ap) fra Bodø fortsetter på Stortinget fra Nordland.

Her er den nye Nordlandsbenken:

Åsunn Lyngedal 49 år, Arbeiderpartiet

Jonny Finstad 51 år, Høyre

Eirik Sivertsen 46 år, Arbeiderpartiet

Wilfred Nordlund 29 år, Senterpartiet

Siv Mossleth 50 år, Senterpartiet

Kjell-Børge Freiberg 46 år, Fremskrittspartiet

Margunn Ebbesen 55 år, Høyre

Mona Fagerås 45 år, Sosialistisk Venstreparti

Hanne Dyveke Søttar 52 år, Fremskrittspartiet