Kommunaldepartementet har satt av penger til vei og digitalisering som bygger opp under kommunesammenslåing.
(Foto: Helge Tryggvason Forren)

Kommunaldepartementet har satt av penger til vei og digitalisering som bygger opp under kommunesammenslåing. Foto: Helge Tryggvason Forren

Sanner gir veipenger til kommuner som slår seg sammen

Veier og digitaliseringstiltak kan få støtte.

Staten gir tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen. Det går fram av et brev Kommunaldepartementet sendte til kommunene og fylkeskommunene 5. april i år.

Totalt er det satt av 150 millioner kroner til dette i 2017. Kommunene må søke sammen når det dreier seg om rene kommunale tiltak, eventuelt kan de søke sammen med fylkeskommunen.

Pengene er øremerket ulike veier og infrastruktur knyttet til vei. Det kan også gis støtte til digitaliseringstiltak, for eksempel utvikling av digitale tjenester til innbyggerne eller bredbånd til drift av den nye kommunen. Men det vil ikke gis tilskudd til generell bredbåndsutbygging for innbyggerne.

Søknadsfristen er 1. juni, og kommunene som søker må være vedtatt slått sammen i kommunereformen.

Ebbesen frykter ikke for en omkamp

- Ap vingler og vil få motstand i egne rekker, sier Høyre-representanten.

 

Sømnapolitikere hoderystende til stadig nye samarbeidsforslag

Vevelstadordfører Kari Anne Bøkestad Andreassens nye samarbeidsinvitt møtt med undring i Sømna.

 

Mer å lese på BAnett:
Leses nå:
Siste nyheter

BILs gode form kan bli kortvarig

BIL har vært det store formlaget i HESA-serien den siste måneden. Nå frykter lagets hovedtrener at situasjonen blir en annen i årene som kommer.

Fagansvarlig lunken til mobbe-beredskapsteam

I sitt partiprogram foreslår Arbeiderpartiet å implementere beredskapsteam mot mobbing i hver eneste av landets kommuner.

Slik omgås du aggressive måkeforeldre

Norsk Ornitologisk Forening kommer med noen tips til hvordan du kan unngå å bli angrepet av måker i hekkesesongen.