Helse nord ønsker seg jetfly til Tromsø

i 2014 omtalte BAnett at Tromsø ikke fikk jet-ambulansefly, da det ble ansett som for dyrt. Helse nord ønsket å innføre jetfly i Tromsø for å styrke beredskapen for Svalbard. Det ble derfor stasjonert bare ett jetfly på Gardermoen, som skal dekke hele landet.

Tromsø får ikke jet-ambulansefly

Løsningen ble ansatt som for dyr.

Nå har Helse nord ifølge NRK Troms sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet om spørsmål. De anbefaler at det stasjoneres ett jetfly i Tromsø, for å sikre bedre beredskap ved skredulykker på Svalbard.

Ifølge NRK tar det i dag mellom fem og seks timer å få fraktet nødvendig mannskap og utstyr til øygruppen ved alvorlige hendelser.

– Erfaringene fra både skredulykken i 2015 og øvelser viser at det er risiko for kritisk kapasitetsmangel ved sykehuset i Longyearbyen de første timene etter en alvorlig hendelse. Denne tiden vil kuttes ned betraktelig med et jetfly som er stasjonert i Tromsø, sier direktør Tor Ingebrigtsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge til NRK.

Lufttransport AS kan miste ambulanseoppdrag

Brønnøysund-operatøren er eneste norske i konkurranse mot to svenske selskap.

Han er av den oppfatning, at et jetfly vi øke beredskapen betydelig.

– Det ville være et betydelig framskritt, og det vil gjøre oss i stand til å bringe både kompetansestøtte og kapasitetsstøtte fram til Svalbard mye raskere enn i dag, sier han.

Da spørsmålet om ett eller to jetfly ble behandlet i 2014 ble valget av bare ett jetfly godkjent av direktørene i de fire regionale helseforetakene.

Mer å lese på BAnett:
Leses nå:
Siste nyheter

BILs gode form kan bli kortvarig

BIL har vært det store formlaget i HESA-serien den siste måneden. Nå frykter lagets hovedtrener at situasjonen blir en annen i årene som kommer.

Fagansvarlig lunken til mobbe-beredskapsteam

I sitt partiprogram foreslår Arbeiderpartiet å implementere beredskapsteam mot mobbing i hver eneste av landets kommuner.

Slik omgås du aggressive måkeforeldre

Norsk Ornitologisk Forening kommer med noen tips til hvordan du kan unngå å bli angrepet av måker i hekkesesongen.