Reisetiden mellom Brønnøysund og Sandnessjøen må kortes ned, mener formannskapet. Bildet er fra fergeleiet på Tjøtta. (Foto: Foto: Henry Klæboe, HB)

Reisetiden mellom Brønnøysund og Sandnessjøen må kortes ned, mener formannskapet. Bildet er fra fergeleiet på Tjøtta. Foto: Foto: Henry Klæboe, HB

Alstahaug-politikerne vil raskere til Brønnøysund

Kortere reisetid mellom Sandnessjøen og Brønnøysund er blant tiltakene Alstahaug kommune ønsker å få inn i regional transportplan i Nordland.

Kommunepolitikerne i Alstahaug gir seg ikke med hensyn til å korte ned reisetiden mellom kommunesentrene på ytre og søndre Helgeland. I formannskapet i forrige uke ble det vedtatt innspill om at enklere reise og kortere reisetid må inn i regional transportplan.

Tiltaket som trekkes fram er direkteferge i kombinasjon med tunnel eller bru.

– Dette er viktig i forhold til basebyenes konkurransekraft, heter det i framlegget.

I tillegg understreker formannskapet viktigheten av gode forbindelser mellom Sandnessjøen og Herøy/Dønna, inkludert god veiforbindelse mellom Herøy og Dønna.

Kommunen ønsker også at omlegging av Fylkesvei 17 forbi Stokka Lufthavn skal få prioritet i planen. Det samme gjelder opprusting av fergeleiet i Sandnessjøen sentrum og etablering av rundkjølring på Fylkesvei 17 på Sandnes.

– Skal flyplassen videreutvikles med infrastruktur som terminalbygg, parkeringsplass med mer, ligger dagens fylkesvei for nært lufthavnen, heter det i saksutredningen.

Forslaget er å ta i bruk og ruste opp Dalveien til hovedvei forbi lufthavna.

Mer å lese på BAnett:
Leses nå:
Siste nyheter

BILs gode form kan bli kortvarig

BIL har vært det store formlaget i HESA-serien den siste måneden. Nå frykter lagets hovedtrener at situasjonen blir en annen i årene som kommer.

Fagansvarlig lunken til mobbe-beredskapsteam

I sitt partiprogram foreslår Arbeiderpartiet å implementere beredskapsteam mot mobbing i hver eneste av landets kommuner.

Slik omgås du aggressive måkeforeldre

Norsk Ornitologisk Forening kommer med noen tips til hvordan du kan unngå å bli angrepet av måker i hekkesesongen.