Det er gitt støtte til et uthus i Masterberggata 42.
(Foto: Simon Aldra)

Det er gitt støtte til et uthus i Masterberggata 42. Foto: Simon Aldra

Flere lokale eiere får kulturminnepenger

Flere prosjekt på Sør-Helgeland er tildelt støtte.

243 prosjekter med søknadsbeløp under 200.000 kroner har nå fått innvilget støtte fra Kulturminnefondet, og arbeidet med å sette i stand disse kulturminnene kan nå starte.

Prioriterer prosjekter for bruk

Ifølge Kulturminnefondet har søknadsmengden til fondet doblet seg på tre år, og de fikk 1.241 søknader om i alt 340 millioner kroner innen søknadsfristen 1. november i fjor. Nesten 100 millioner kroner deles ut til prosjekter i 2017 over hele landet.

– Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er det svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier en tilfreds Simen Bjørgen i Kulturminnefondet i en pressemelding.

Ifølge ham prioriterer Kulturminnefondet prosjekter som gir grunnlag for fremtidig bruk svært høyt. 660 saker er nå ferdig behandlet, og 243 har fått innvilget støtte. De prosjektene som har fått midler så langt, er prosjekter med tilskudd under 200.000 kroner. Prosjektene er fra hele landet, men flest i Sør-Trøndelag, Oppland og Aust-Agder.

Takker eiere

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste verktøy for bevaring av verneverdige kulturminner, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen er glad for midlene som deles ut til private eiere i år.

– Kulturminnefondet gjør en stor og viktig jobb for landets kulturminner. Uten fondet ville Norge vært mye fattigere på verneverdige bygninger. En krone fra kulturminnefondet utløser tre kroner fra private, og mange gjør en imponerende innsats for å stanse forfallet og sette i stand eiendommer. Regjeringen og samarbeidspartiene har styrket bevilgningen til kulturminnefondet vesentlig de seneste årene. Pengene har også bidratt til at mange kan drive næringsvirksomhet i tilknytning til kulturminnene. Dette er offentlig og privat samarbeid på sitt beste, sier Helgesen i pressemeldingen.

Den siste brukerundersøkelse til Kulturminnefondet viser at fire av fem prosjekt aldri ville blitt gjennomført uten støtten fra Kulturminnefondet. Helgesen mener at langt flere kulturminner blir reddet av frivilligheten, og setter stor pris på motiverte eiere som stiller opp for å redde en del av Norges kulturarv.

Oversikt over støtte

Disse har fått innvilget støtte:

Haraldbrygga v/ Jonn Hoen i Vevelstad, 50.000 kroner

Uthus i Masterberggt. 42 v/ Solveig Lorentzen i Brønnøy, 43.000 kroner

Uthuset Elsa v/ Hanne Mortensen i Brønnøy, 69.000 kroner

Innstufjøs 1880 v/ Harald Pedersen i Sømna, 18.500 kroner

Disse har ikke fått innvilget i denne omgangen:

Opplæringsprosjekt Hansinestua v/ Guttorm Gullsvåg på Vega

Handelsstedet Tåvær Uthus v/ Frode Arstad på Vega

 «Fjøsen på Vikerneset» nytt bølgeblikktak, v/ Åslaug Wikran i Brønnøy.

De resterende prosjektene behandles i Kulturminnefondets styre i mars, og alle tildelinger for 2017 blir da klare.

Mer å lese på BAnett:
Leses nå:
Siste nyheter

Fylket foreslår å legge ned TIP i Brønnøysund

- Fylkets forslag er bygget på feil fakta

Alf Einar Graven og Kristian Warholm fra Sør-Helgeland Opplæringskontor kjenner seg ikke igjen i høringsdokumentets beskrivelse.

De reiste fra Dønna til alternativmessa i Vennesund

Det var ikke de helt store besøkstallene under årets Olavskilden alternativmesse i Vennesund, men de som besøkte messen var fornøyde.

Sømna ga ny tillatelse til myrdyrking

Landbruksdepartementet vil hindre klimautslipp og nedlegge forbud mot myrdyrking.