Kjøpt Ytre Høgåsvei 34 (Gnr 104, bnr 231) er solgt for kr 3.100.000 fra Martin Andre Moe til Brønnøy Kommune. Salget ble tinglyst 4. mai.

Kjøpt Ytre Høgåsvei 34 (Gnr 104, bnr 231) er solgt for kr 3.100.000 fra Martin Andre Moe til Brønnøy Kommune. Salget ble tinglyst 4. mai.

Kjøpt Masterberggata 45 (Gnr 104, bnr 69) er solgt for kr 3.520.000 fra Ben Arne Øksnes til Brønnøy Kommune. Salget ble tinglyst 1. juni.

Kjøpt Masterberggata 45 (Gnr 104, bnr 69) er solgt for kr 3.520.000 fra Ben Arne Øksnes til Brønnøy Kommune. Salget ble tinglyst 1. juni.

1 / 2

Kommunen kjøper hus for 6,6 mill.

Trenger kommunale boliger.

Brønnøy kommune har kjøpt husene i Ytre Høgåsvei 34 og Masterberggata 45 for henholdsvis 3,1 og 3,52 millioner kroner.

Lenke: Se alle overdragelsene siste måned på BAnett her!

Kjøpene ble gjennomført 4. mai for huset i Ytre Høgåsvei og 1. juni for huset i Masterberggata.

Ifølge eiendomsleder Arnt Ståle Sæthre vil dette tilføre kommunen totalt fem nye boenheter, to i Ytre Høgåsvei og tre i Masterberggata.

Årsaken til at kommunen har valgt å kjøpe boliger, er dårlig leiemarked, mangel på boenheter og utsettelse av Svingen-prosjektet.

- Dette er et supplement fordi utbyggingsprosjektene på Salhus er åtte måneder forsinket. Dette satte oss i en vanskelig situasjon boligsosialt. Nå fikk vi godkjent Svingen-prosjektet i mai, men i våre planer skulle det dukke opp 10 boenheter der i oktober i år. Nå kan det fort bli sommeren 2016. Bosettingen går som den har gjort, og utfordringene er på det samme nivået. Vi hadde også et hus som brant på Salhus. Dette satte oss i en vanskelig situasjon, og jeg anbefalte derfor kjøp av hus, sier Sæthre.

- Hvordan finansieres dette?

- Dette finansieres med avsatte midler til boligsosiale tiltak. Dette ligger inne i økonomiplan-perioden. Det var meningen at vi skulle benytte prosjektene på Salhus, men nå ble de utsatt og da valgte vi i stedet å kjøpe inn boliger. Alternativet hadde vært å leie hus eller hotell, og det ville gitt betydelig større utgifter for kommunen enn låneopptak. Nå kjøper vi og leier ut til oss selv, sier Sæthre.

- Dette er selvfinansierende. Det samme gjelder boligprosjektene på Salhus. Der har vi fått et betydelig tilskudd fra Husbanken.

Innkjøpet betyr at kommunen nå er i stand til å bosette det antall flyktninger som ble vedtatt.

- Nå kan flyktningetjensten oppfylle bosettingsvedtaket for i år. Uten dette innkjøpet måtte vi leid hus. Kommunen plikter å skaffe bolig, og integreringsmidlene skal dekke dette, sier Sæthre.

Han mener nå at kommunen ligger godt an i forhold til boliger.

- Vi er fortsatt en stor aktør på leiemarkedet, og vil nok være det framover. Men nå kommer 10 enheter på Salhus, og så får vi bare følge med på utviklingen. Dette svinger mye.

 

Siste overdragelser

Overdragelser på Sør-Helgeland, siste 30 dager, alltid oppdatert. Skroll ned i listen for å finne siste nytt.

Mer å lese på BAnett:
Leses nå:
Siste nyheter

Heiarop med dobbel bunn

Leserbrev fra Tore Tveråmo.

- Overveldende respons

Brita Grøneng må pakke en ekstra bag med fotballsko og baller når hun reiser til Zambia.

Politimann dømt for å kjøre i 133 i 80-sonen

Slik begrunner retten domfellelsen av politimannen.

Sa at han kjørte bilen, det skulle han ikke gjort

Mann fra Brønnøy sto på sitt i retten, men ble likevel dømt til fengsel.

Leserbrev

- Heiarop med dobbel bunn

Tore Tveråmo (H) mener Arbeiderpartiet i Brønnøy sier én ting, men gjør noe annet i Hjartøya-saken.

- Overveldende respons

Brita Grøneng reiser til Zambia med fotballsko fra Sør-Helgeland.